​Het Couv-Café is er voor ontmoeting en gezelligheid.

Ben jij 16 jaar en ouder en een ex-couveusekind? Heb je zin in ontmoeting met andere volwassen couveusekinderen?
Dan ben je welkom bij ons Couv-Café. Herkenning en erkenning, verdriet en lol, verbinding en warmte kenmerken de sfeer van het samenzijn.
Kopje koffie, thee of fris en een hapje staat klaar. Na een korte centrale inleiding en kennismakingsronde kun je gezellig op verschillende plekken in gesprek met elkaar.

Bruggenbouwen naar zorgprofessionals en ketenpartners

In de nieuwe zorgstandaarden en preventiewijzers dient ook een plek te zijn voor het te vroeg, te klein of ziek geboren kind. Ook het couveusekind heeft recht op goede zorg, recht op een kansrijke start en optimale eerste 1000 dagen en recht op een plek in de maatschappij. Het heeft rechten die nu vaak niet vertolkt worden of om diverse redenen niet uitgevoerd kunnen worden. We willen couveusekinderen sterk en zelfstandig maken met een gelukkig leven en goede gezondheid. Dit vraag zorg buiten de rigide ideeën, protocollen en standaarden voor goede en te vergoeden zorg.

We willen daarom graag input vanuit verschillende zorgdomeinen. Een mens is geen robot. Een mens is een nog grotendeels onbegrepen combinatie van allerlei elementen die hem tot mens maken.

Omdat het kind een “onschuldige” gevangene is, is het nodig om meer vanuit het kindperspectief te leren kijken naar problemen. Vergroten van kennis en vaardigheden om om te gaan met het te couveusekind in zijn jonge en latere leven. Vergroten van de kennis wat een vroeggeboorte te weeg kan brengen bij de leefomgeving van het kind, ouders, verzorgers, familie. Wat gebeurt er tussen moeder en kind, tussen de omgeving en het kind?

De gevolgen voor een couveusekind kunnen zeer ingrijpend zijn. Meestal staat men tegenwoordig wel stil bij de gevolgen voor de ouders. Minder staat men stil bij de gevolgen voor het leven van het ex-couveusekind. Nog steeds is er geen plaats voor depressieve, negatieve en angstige gevoelens en emotionele en andere disbalans bij couveusekinderen. Dit moet anders. We proberen in alle zorglijnen en plaatsen van geboortezorg bekendheid te geven aan couveusekinderen door middel van voorlichting, presentaties, advies en workshops.

De nieuwe inzichten en ervaringskennis bieden diverse aangrijpingspunten om de nazorg en zorg aan couveusekinderen te verbeteren. Er zijn vaak misdiagnoses. Maar hoe dan? Wij willen daarom verbindend bezig zijn. Het is een startpunt. Help jij mee als zorgprofessional of andere betrokkene? Neem contact op en bouw een brug.

Facebookgroep ex-couveusekinderen

Op Facebook ex-couveusekinderen vind je informatie en onderzoeken van en voor (betrokkenen) bij couveusekinderen. In de besloten facebookgroep ex-couveusekinderen ben je welkom om je verhaal te vertellen of je geboorteverhaal compleet te maken, te verwerken, te plaatsen of je Zelf te kunnen zijn. We bieden een veilige en open omgeving bij lotgenoten die echt begrijpen wat je meegemaakt hebt, of waar je nog mee worstelt. Contact kan helend werken, inzichten geven, tips wat bij jou gewerkt heeft en hoe je zoektocht naar jezelf verloopt of verlopen is.

We zijn bezig met de ontwikkeling van een platform

of afdeling binnen de vereniging de  Care4neo.

CONTACT

CONTACT

Post- en bezoekadres:
Pottenbakkerlaan 4
3828XA Hoogland

 

AGENDA

Aankomende evenementen

doneer

Al het werk voor de oprichting van dit platform, haar activiteiten en andere werkzaamheden worden onbezoldigd en vrijwillig gedragen. Wil je ons sponsoren laat het ons weten. Of doneer geld via onderstaande knop.