Begeleiding

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

Informatie, links en doorverwijzingen naar begeleiding en hulp. De (na-)zorg voor (volwassen) ex-couveusekinderen wordt in Nederland nog niet altijd goed opgepakt.

Heb je een hulpvraag of ideeën om dit voor elkaar te krijgen, dan kun je bij ons terecht. Stuur ons een e-mailbericht naar info@ex-couveusekinderen.nl

Hoe mooi zou het zijn als….

Het is onze droom om een platform te bieden waar je als een ervaringsdeskundige buddy, professional of organisatie je kunt aansluiten om met elkaar in de maatschappij een omslag te krijgen.

We zijn hard aan het werk om onze organisatie en het team op te bouwen. Het is bedoeld om krachten te bundelen en zorg en ondersteuning aan ex-couveusekinderen te kunnen bieden op de leemtes die er nu nog bestaan en op de belangen die nu nog niet worden gedekt.

We zouden het helemaal mooi vinden als er in Nederland een betaalbare respijtplaats of integrale gezondheidscentrum komt waar adolecente of volwassen couveusekinderen met al hun vragen terecht kunnen op alle domeinen. En waar verwerking van pre-, peri-, en postnatale (complex) (hechtings-) trauma mogelijk is. We zijn bezig om ook onze ideeën uit te werken tot mooie producten en diensten.  Heb je belangstelling, we komen dan  graag met je in gesprek.

Via ons Platform ben je als buddy, professional of organisatie zichtbaar voor onze doelgroepen (ex-couveusekinderen en/of voor ouders). Je kunt in de toekomst ook in contact met ons komen op een symposium of congres.

 

Praktijk Je wijze lichaam  informatie en (ambulante) begeleiding

Praktijk Natascha Zegers informatie en (ambulante) begeleiding

Platform Veer-krachtige ouders helpt ook ouders van Couveusekinderen.

 

Platform ZIIzorg

Op deze plaats willen we jullie lezer ook laten weten dat we de afgelopen jaren samengewerkt hebben met het platform ZIIzorg en de oprichtster Charonne Bakker, ook een ex-couveusekind.

Helaas heeft Charonne dit platform wegens vele reden offline moeten halen. Het platform had als doel om specifiek te bemiddelen in passende zorg en begeleiding voor (volwassen) couveusekinderen (en hun ouders) en maakte zich sterk voor transitie binnen zorg en onderwijs. Ze regelde consulten, informeerde vanuit een gedegen kennisbank en bood verschillende ondersteuningsmogelijkheden door een direct beschikbaar netwerk van coaches, specialisten en ervaringsdeskundigen in heel Nederland. Inzet was om individuele hulp en maatwerk bereikbaar te maken voor iedereen.

Tijdens haar leerzame reis heeft ze ervaren dat ondanks de grote zorgvraag in Nederland, het heel erg lastig is om vraag en aanbod samen te brengen. Dit heeft te maken met de particuliere tarieven, praktijklocaties en beschikbaarheid van de partners. Helaas is het platform niet levensvatbaar gebleken en is haar onbezoldigde inzet en drive om iets met de gesignaleerde leemtes te doen in onze maatschappij niet in vaste vorm gegoten.

Waar we heel blij om zijn is dat we wel zien dat er grote partijen bouwen aan eenzelfde doel als Ziizorg. Dit zijn veelal stichtingen, fondsen en/of partijen waar investeerders achter zitten. Anderzijds zijn dit ook partijen die mega hard zijn gegroeid, waardoor ZIIzorg niet met hun kan concurreren.

Charonne Bakker is via ons platform als ervaringsdeskundige beschikbaar om te bevragen over: Kinderen in het onderwijs die te vroeg geboren zijn, (aanvullende) onderwijsbehoeften binnen (speciaal) onderwijs, informatie over particuliere zorg, hobby’s, sport voor prematuren in schoolleeftijd van 4 – 18, stand van zaken sociaal-emotionele en (psycho-motorische) lichamelijke zorg, dyslexie en leerondersteuning.