Bouw samen met ons een brug

Help jij mee als zorgprofessional?

In de nieuwe zorgstandaarden en preventiewijzers dient ook een plek te zijn voor het te vroeg, te klein of ziek geboren kind. Ook het couveusekind heeft recht op goede zorg, recht op een kansrijke start en optimale eerste 1000 dagen en recht op een plek in de maatschappij. Het heeft rechten die nu vaak niet vertolkt worden of om diverse redenen niet uitgevoerd kunnen worden. We willen couveusekinderen sterk en zelfstandig maken met een gelukkig leven en goede gezondheid. Dit vraag zorg buiten de rigide ideeën, protocollen en standaarden voor goede en te vergoeden zorg. We willen daarom graag input vanuit verschillende zorgdomeinen.

Veel nieuwe inzichten en ervaringskennis bieden diverse aangrijpingspunten om de nazorg en zorg aan couveusekinderen te verbeteren. Er zijn vaak misdiagnoses en ontoereikende zorg. Samen kunnen we bedenken hoe dat dan moet! Het platform ex-couveusekinderen wil daarin verbindend bezig zijn. Preventie zou het mooist zijn, helen een tweede goede optie. Baby(trauma-)therapie en andere zorg op neonatologie krijgen, is onze grote wens.

Kijk met ons mee vanuit het perspectief, beleving en mogelijkheden van het couveusekind!  Neem contact op en bouw samen met ons een brug.

De gevolgen voor een couveusekind kunnen zeer ingrijpend zijn. Meestal staat men tegenwoordig wel stil bij de gevolgen voor de ouders. Minder staat men stil bij de gevolgen voor het leven van het ex-couveusekind zelf. Nog steeds is er geen plaats voor depressieve, negatieve en angstige gevoelens en emotionele en andere disbalans bij couveusekinderen. Dit moet anders. We proberen in alle zorglijnen en plaatsen van geboortezorg bekendheid te geven aan ervaringskennis en thema’s van couveusekinderen. Een mens is geen robot. Een mens is een nog grotendeels onbegrepen combinatie van allerlei elementen die hem tot mens maken. Hulpvragen isoleren en los behandelen, en het te star vast houden aan je eigen denkmodellen en visies en veiligheid blijkt vaak niet het gewenste effect te hebben op het couveusekind.

Omdat het kind een “onschuldige” gevangene is, is het nodig om meer vanuit het kindperspectief te leren kijken naar problemen. Het vraagt om het vergroten van je kennis en vaardigheden om om te gaan met het te couveusekind in zijn jonge en latere leven. Het vraagt meer begrip van en voor de kennis wat een vroeggeboorte te weeg kan brengen bij de leefomgeving van het kind, ouders, verzorgers, familie. Wat gebeurt in het kind, tussen moeder en kind, tussen de omgeving en het kind? We streven naar goede verwerking en herstel van gehechtheid in het leven van het couveusekind.