Facebook

Op Facebook ex-couveusekinderen vind je informatie en onderzoeken van en voor (betrokkenen) bij couveusekinderen.

In de besloten facebookgroep ex-couveusekinderen ben je welkom om je verhaal te vertellen of je geboorteverhaal compleet te maken, te verwerken, te plaatsen of je Zelf te kunnen zijn. We bieden een veilige en open omgeving bij lotgenoten die echt begrijpen wat je meegemaakt hebt, of waar je nog mee worstelt. Contact kan helend werken, inzichten geven, tips wat bij jou gewerkt heeft en hoe je zoektocht naar jezelf verloopt of verlopen is.