Over ons

Het platform en bijbehorende activiteiten zijn in 2019 opgericht door Regina Heida. Vanuit haar signalering van bepaalde leemtes is ze gestart met originele en nog niet bestaande diensten. Ze is beheerder van deze website en coördineert vrijwillig alle zaken rondom het platform.

Ze is zelf prematuur en dysmatuur geboren in 1970 en heeft een premature dochter uit 2001.  In haar leven als ex-couveusekind en als moeder van een couveusekind kreeg ze te maken met veel thema’s en problemen die niet serieus genomen werden door de omgeving. In haar zoektocht naar zichzelf, maar ook later hoe ze met haar te vroeg geboren kind moest omgaan, en haar ervaringen in het moederschap en familie werd ze zich bewust dat er tussen 1970 en het heden nog maar weinig veranderd was in het paradigma over ervaringen van baby’s onder de 3 jaar.

Ze ging op zoek naar wat ze kon gaan doen met al haar ervaringen als ex-couveusekind zelf en als vrouw die zonder aanwijsbare medische reden plotseling moeder werd van een prematuur. Ze zag in haar leven en die met haar kinderen bepaalde fenomenen, liep tegen allemaal kleine dingen aan die tezamen erg veel werden en merkte dat pijn, stress en trauma bij baby’s een ondergeschoven aspect was in de zorg. Ze wil daarom vernieuwend zijn in de maatschappij waar de belangen van ex-couveusekinderen gezien vanuit het perspectief van het kind nog niet met volle aandacht en bewustzijn behartigd worden. Deze doelgroep wordt “vergeten”.

Ook is er nog steeds te weinig ervaringsgerichte kennis beschikbaar over topics waar ex-couveusekinderen mee worstelen. Eind 2017 begon zij met vrijwilligerswerk voor de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC huidige Care4neo) en sprak ze in haar allereerste column voor het magazine Kleine Maatjes de wens uit voor structurele lotgenotenontmoetingen en belangenbehartiging voor volwassen couveusekinderen. Zij is daarmee de eerste in Nederland die deze groep en haar thema’s, behoeften en ontmoetingen structureel een plek wil geven in de maatschappij.

Ze schreef over deze noodzaak, maar ook om vanuit het perspectief van de het kind zelf (en niet alleen vanuit de ouders van een couveusekind) te kijken. Tijdens haar vrijwilligersfunctie als ouder- auditor op de neonatologie-afdeling van twee ziekenhuizen en verschillende gesprekken met zorgprofessionals, maar ook gesprekken met andere ex-couveusekinderen kreeg haar idee meer bestaansrecht en vorm. In 2019 ging zij aan de gang om deze wens verder uit te werken in de praktijk.

Vanwege de kwetsbaarheid van de groep, grote maatschappelijke paradoxen en diverse stigma’s ging ze stap voor stap de behoeftes en mogelijkheden in kaart brengen om handen en voeten te geven aan de feitelijke organisatie van een platform, een zorgmodel als het Couv-Café, en kennisbank en andere diensten.

Het eerste Couv-Café vond plaats op 6 oktober 2019 in Baarn. Het zorgmodelidee kreeg ook belangstelling van een ziekenhuis en van enkele zorgprofessionals. Veel couveusekinderen namen contact op over het initiatief. Het blijkt maar al te vaak dat couveusekinderen zich nog steeds niet veilig genoeg voelen of niet genoeg energie of mogelijkheden/geld hebben om in levende lijve elkaar te ontmoeten. In het opengooien van het brede veld van informatie zien we bovendien nog geen goede afspiegeling van de grote omvang van deze doelgroep: veel vrouwen, weinig mannen en nog niet alle leeftijdsgroepen en subgroepen qua problematiek zijn aanwezig. Des te meer is ze van de nut en noodzaak van een platform en activiteiten en goede zorg voor couveusekinderen overtuigt.

Ons kernteam:

Regio Noord

(Nieuwwolda, regio Friesland, Groningen, Drenthe)

Valerie Bouwmeester

Geboren in 1973 na een voldragen zwangerschap, maar veel te licht voor de duur van de zwangerschap (dysmatuur). Twee weken couveuse en een week in een warmtebedje. Moeder van 2 volwassen zoons, waarvan de jongste heel ziek was na zijn geboorte (sepsis = bloedvergiftiging).

Lichaamsgericht(e) coach/therapeut

Sterk in: verbanden leggen tussen wat er nu is en wat er toen was, diepgaande kennis van imprints, geboortepatronen en lange termijn gevolgen, groot invoelend vermogen over wat er (mogelijk) gemist is vroeger, secuur en verfijnd afgestemd op mensen, kan goed schrijven.

Goed om te vragen bij: interviews afnemen en schrijven/redigeren, interpreteren van gedrag (van het jonge kind) en hoe daar op te reageren, interpreteren kindertekeningen

Kennisgebieden: Prenatale en Perinatale Psychologie, Geboortepatronen, Innerlijk Kind werk, Trauma Release & Breathwork (TRB®), Body Remembers Trauma Therapy (BRTT®), Vroegkinderlijk trauma en Hechting

Tel. 06-43585438
www.geboreninzicht.nl
E-mail: valerie@geboreninzicht.nl

Regio Midden

(Amersfoort/Hoogland, regio Utrecht, Gelderland, Overijssel).

Regina Heida


Geboren in 1970 na een zwangerschapsduur van 34/35 weken, 2,5 maand in couveuse. Moeder van een premature dochter (34 weken, 2 weken couveuse) uit 2001 en twee zoons (2002 en 2007).

Initiatiefneemster van dit platform, Professional organizer – levenscoach

Sterk in: top-down denken, overzicht houden, empathisch, kijken vanuit kansen, initiëren, regelen en coördineren. Verbinden en verbanden leggen, ondersteunen van persoonlijke ontwikkeling en groei in bewustzijn.

Goed om te vragen bij: vraagstukken en uitdagingen op diverse (complexe) thema’s in het leven van prematuren van 0- 100 jaar.

Kennisgebieden: Algemene (brede) ervaringskennis, historische kennis van neonatologie en couveuses, onderlegd in pre, peri en postnatale psychologie, geboortepatronen en hechting(s) dynamieken, systemisch, integraal en holistisch werken, moederschap, meer-generationele overdracht, lichaamsgerichte werkwijzen, lange termijn gevolgen, inzicht in fenomenen en wat er leeft bij couveusekinderen (op gebied zorg/therapie, school, werk en relatie), bewustwording op NICU’s.

Tel. 06-48191402
info@ex-couveusekinderen.nl

Regio Zuid-Oost

(Oss, regio Gelderland, Zuid-Oost Brabant, Limburg).

Natascha Zegers

Geboren in 1970 na een zwangerschapsduur van 36 weken, 3 weken couveuse.

Lichaamsgericht psychosociaal therapeut.

Sterk in: couveusekinderen zich opnieuw te laten verbinding met hun gevoelens, emoties, behoeften en verlangens, creëren van zelfregie, mensenkennis, zakelijke ondernemend, empathisch. Kan haar eigen imprints goed vertalen.

Goed om te vragen bij: kennisgebied relaties en werk, aangaan, onderhouden en/of afsluiten van alle voorkomende relaties, hechting(dynamieken), interactie met familie en omgeving, omgaan met intimiteit en grenzen.

Tel. 06-43831455
https://nataschazegers.nl
verbind@nataschazegers.nl

Regio Zuid-West

(Ulvenhout, Noord-Brabant, regio Rotterdam)

Ingeborg Anna Martens

Geboren in 1975, na een zwangerschapsduur van 30/31 weken. Twee maanden in de couveuse doorgebracht. Moeder van een zoon en dochter en 3 ⭐️

Verbindingscoach & (rouw) counselor, Pregnancy Dialogues ™ Facilitator en HeartMath® Practitioner.

Sterk in: Het creëren van een veilige setting, waarbij er ruimte is voor ieders verhaal, de ander zich gezien, gehoord, geliefd en begrepen mag voelen, een luisterend oor bieden, inzicht geven, op een respectvolle manier zaken bespreekbaar maken, verbinden, afstemmen, holistisch kijken, verbanden leggen, tot de kern komen, behoeften in kaart brengen, denken in mogelijkheden, kansen en oplossingen.

Goed om te vragen bij: Vraagstukken & uitdagingen rondom diverse Levensgebieden, zoals het dagelijks functioneren (zelfzorg, persoonlijke grenzen), lichamelijke functies (conditie, bewegen, je fit voelen), mentaal welbevinden (zelfliefde, vrolijk voelen, jezelf accepteren), zingeving (vertrouwen in de toekomst), de kwaliteit van leven (genieten, balans, je veilig voelen), meedoen (sociale contacten, erbij horen).

Kennisgebieden: Prenatale en Perinatale Psychologie, Geboortepatronen, Prematuriteit en de lange termijn gevolgen, Positieve Psychologie, Rouw & Verlies, Systemisch werken, Familieopstellingen,Transformatief Coachen, Meditatie & Ontspanning, Vitaliteit, Duurzame inzetbaarheid.

Telefoonnummer: 06-24287285
www.ingeborgannamartens.nl
mail@ingeborgannamartens.nl

 

Wil je ons live zien, kijk dan naar onze uitzending van 19 november 2021 bij Studio Vrijdag !

https://svjmedia.nl/studiovrijdag/1079/tv-uitzending-5/

 

Vele drijfveren onderbouwen dit platform.

Deze ontdekkingen vergrootte haar drijfveer om zoveel mogelijk ex-couveusekinderen te bereiken, samen te brengen en op de hoogte te brengen van tips en tops, ervaringen van andere zoekende couveusekinderen en van wetenschappelijke kennis. Zo hoopt ze dat de weg van couveusekinderen om hun geboorte- en levensverhaal compleet te kunnen maken, (gedrag) te begrijpen en te kunnen verwerken van wat ze “echt” hebben meegemaakt, korter, prettiger en degelijker zal zijn.

In de ontmoetingen die ze heeft met andere ex-couveusekinderen komt ze naast persoonlijke doelen van deze couveusekinderen zelf om een fijn en gezond leven en inkomen te krijgen, ook steeds gemeenschappelijke doelen tegen. Veel ex-couveusekinderen willen bekendheid geven aan de lange termijn effecten van vroeggeboorte en aan de impact op hun leven, school, werk en relatie(s). Ze willen soms ook om een stuk rechtvaardiging krijgen.

Ze ziet daarom dit platform als een uitstekend middel om centraal de krachten van verschillende couveusekinderen te bundelen en elkaar te versterken. Ze wil daarom graag samenwerken met ex-couveusekinderen die ook willen helen om ook andere te kunnen helpen. Hoe meer couveusekinderen met hun verhaal en ervaringen gaan komen, hoe meer de maatschappij een standpunt in moet nemen over hoe ze omgaat met ex-couveusekinderen en hoe ze omgaat met de ouders van ex-couveusekinderen!

Ze werkt samen met de Care4neo (voorheen vereniging van Ouders van Couveusekinderen), Veerkrachtige Ouders en ander ex-couveusekinderen om zo vooruitgang te krijgen in de belangen van couveusekinderen. Het platform is aangesloten bij  https://geboortenis.nl. Ze is op zoek naar verbinding met verschillende verenigingen, adviesraden, en belanghebbenden op het gebied van neonatologie en zorg voor baby, kind en jeugd en gezin.

       

CONTACT

CONTACT

Post- en bezoekadres:
Pottenbakkerlaan 4
3828XA Hoogland

 

AGENDA

Aankomende evenementen

doneer

Al het werk voor de oprichting van dit platform, haar activiteiten en andere werkzaamheden worden onbezoldigd en vrijwillig gedragen. Wil je ons sponsoren laat het ons weten. Of doneer geld via onderstaande knop.