aansluiten als (zorg-)professional?

Inmiddels is het erkend dat de eerste 1000 levensdagen van een mens cruciaal zijn voor een goede start. 

Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, werken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Ook Neonatologie en kinderartsen beginnen meer van de lange termijn impact van een valste start doordrongen te raken. Dit betekent ook dat we anders mogen gaan kijken naar al die kinderen die reeds kort of langer geleden geboren zijn met een valse start.  Wat heeft dat met hun levensloop gedaan? Waar kan deze grote groep mensen nu terecht?  

In deze groeiende kennis ligt bovendien helaas nog de nadruk op de technische medische kant, op een niet integrale zienswijze en aanpak, op het perspectief van de ouders, en blijft er door stigmatisering en paradoxen een grote kloof bestaan tussen onze ervaringswereld en die van reguliere zorgvisies, de NICU-medische ervaringswereld en de onderzoekswereld. Niet alles wat kan, is ook goed voor het kind.

Wij denken dat onze (levensloop) ervaringen en observatie van fenomenen wel degelijk van betekenis kunnen zijn. Wij denken ook dat alle ex-couveusekinderen van 1921 tot 2021 met een valse start kunnen bijdragen aan het vergroten van inzicht, aan ontwikkelingen in de zorg en maatschappij. Tezamen kunnen we in kaart brengen waar de leemtes precies zitten….  We willen liever niet wachten tot alles wetenschappelijk (onderzocht) is of eindelijk open bespreekbaar wordt. We zijn goed op weg met elkaar. De (na-)zorg en begeleiding van de (complexe) en impactvolle start wordt meer meegenomen in ontwikkelingen. 

Via facebook ex-couveusekinderen, e-mail info@ex-couveusekinderen.nl of via telefoonnummer 06-48191402 kun je ons laten weten dat je betrokken bent bij ons avontuur in de vorm van deze website. Graag willen we een gedegen en gedragen platform voor prematuren/ex-couveusekinderen van de grond krijgen. Samen kunnen we zorgen voor meer invloed op geluk en welzijn van couveusekinderen en de (na-)zorg voor couveusekinderen verbeteren. Met meer begrip, bewustwording en reflectie op de barrières die er zijn, zodat echte verandering mogelijk is. 

Hoe indrukwekkend voor jou onze verhalen kunnen zijn, we hopen dat we door onze ervaringsdeskundigheid en een gelijkwaardige respectvolle samenwerking met de zorg kunnen gaan meehelpen in een aantal (kennis-) leemtes in onze maatschappij. Tot dat onze verhalen niet meer nodig zijn!  

 

Deel mijn droom en help:

• vertel elke professional, betrokkene of couveusekind van dit initiatief en het bestaan van het Couv-Café en onze website.
• te verbinden op facebook ex-couveusekinderen of Linked-in/Regina Heida.
• jouw algemene ervaringskennis met couveusekinderen in te brengen.
• we willen aan tafel en mee doen met belangrijke processen en projecten. Daar waar beleid en onderzoek gemaakt worden. Daar waar ouders of couveusekinderen hun zorgen hebben. Betrokken worden vanuit gelijkwaardigheid en onze ervaringsdeskundigheid. We zouden graag in contact komen met verenigingen en organisaties die de belangen van moeder en baby behartigen in het algemeen, of op een specifiek domein. Zit je in een vereniging, overlegraad, onderzoeksproject, adviesraad, bestuur of ben je betrokken bij activiteiten voor couveusekinderen, laat dan je naam en contactgegevens achter. We denken graag mee met initiatieven, activiteiten en ontmoetingen voor ex-couveusekinderen.
• deel je ideeën, ervaring, kennis, Informatie, boeken met ons die van belang zijn direct of indirect voor het couveusekind of voor onze missie. Proefschriften, onderzoeken zijn welkom.
• weet jij subsidies of potjes geld te regelen, help ons dan met de route of financiële of organisatorische steun. Tot nu toe doen wij alles vanuit ons hart.

 

En we hopen dat er in de toekomst baby(trauma-) therapie op de NICU-afdelingen of in de nazorg tot vast onderdeel van zorg aan prematuren gaat worden. En dat er een integrale medische en psychische zorgplek komt in Nederland voor volwassen couveusekinderen op erkend pre-, peri-, en postnataal (complex) trauma.

Dank je wel voor je steun alvast! En mocht je nog vragen hebben, suggesties of opmerkingen, stuur een e-mail of bel.

Wij willen bruggen bouwen? Draag jij je steentje bij?