Voorlichting.

Aan de inhoud van deze diensten wordt momenteel nog gewerkt.

Vanuit onze ervaringsdeskundigheid als ex-couveusekind geven wij gastlessen, presentaties en voorlichting over problemen bij ex-couveusekinderen en over verschillende thema’s die met hun te maken hebben. We ontwerpen en organiseren op verzoek informatiebijeenkomsten, lezingen en workshops voor onder andere de volgende doelgroepen:

  • Lotgenoten
  • Werkgevers
  • Ziekenhuizen (neonatologie –afdeling/kinderartsen/medisch maatschappelijk werk)
  • (Zorg)professionals die, op welke wijze dan ook, met deze groep ouders en/of kinderen te maken hebben
  • Ouders

Wil je meer informatie, kom in gesprek met ons over de mogelijkheden.