MissiE

Ex-couveusekinderen en hun ervaringen laagdrempelig bij elkaar brengen

Ex-couveusekinderen een stem en (sociale, fysieke, mentale) ondersteuning geven in hun ontwikkeling na hun 16e jaar.

Voorbereid ouderschap voor ex-couveusekinderen specifiek.

Goede informatie bieden voor ex-couveusekinderen

Couveusekinderen informeren couveusekinderen

Couveusekinderen informeren ouders

Differentiatie maken van verschillende groepen van behoeftes en hulpbehoefendheid binnen ex-couveusekinderen.

Preventie en (na-)zorg of specialistische zorg verbeteren vanuit het perspectief van de couveuse -baby, het opgroeiende couveusekind, het volwassenen couveusekind en wat het in zijn ontwikkeling had gewild en/of nodig had.

Initiëren van bewustwording en cultuurverandering op diverse stigma’s van mentale en emotionele, gedrags- en gezondheidsproblemen bij ex-couveuse kinderen.

(Kennis-)netwerk opzetten van ex-couveusekinderen