Belangenbehartiging

Informatie

Ervaringskennis bij elkaar brengen. Situatie waarin ex-couveusekinderen zich bevinden in relatie tot zichzelf, school, werk, partners en  gezin. Hoe gaat het in de toekomst met groter wordende couveusekinderen? 

Ervaringsdeskundigen bij elkaar brengen.

Bruggenbouwers en ketenpartners zorgen voor meer invloed op de zorg en nazorg van couveusekinderen.